Home / Türk Dünyası / İslam #DİNmı, #SİYSƏTmı?
IMG-20170906-WA0057

İslam #DİNmı, #SİYSƏTmı?

 

Sayın arxadaşlarıma istiyirəm #İSLAM ölkələrində yaşanmış bəzi olaylardan yazam; aşağida sizə yazacağım hadisə qondarma İranın (Məmaleke məhruseye QACAR«TÜRK») #Xuzistan bölgəsının(ostan) #Məscid_süleyman adlı şəhərındə yaşanmış bir hadisədir.

Bu hadisənı İngilsilərın Qacar hakimiyətındəkı son səfırı(elçısı) adlı kitabdan və SIS in gizlı görəvlərı adlı kitabdan, da tapa bilərsiniz, əlbəttə o bölgədə yaşiyan cammatın hamısıd bu olayı bilir.

İkinci dünya savaşı ərəfəsinsə , İngiltərənin (B.Biritaniya) , “Secret Intelligence Service” adlı casusluq organın Micer cikak adlı palkovniki (albayı) İranın xuzistan bölgəsində olan, məscid sülyman şəhərinə gəlir, bu şəhərdə yaşiyan etnik gruplar, bəxyiyarı Lorlar (Asemile olmuş qaşqayı türkləridilər) ,Qaşqayı Türklərı və Ərəblərdən ibarətdir, Cikak 7 il , Mori adlı Bəxtiyari Lor Tayfasından olan bir nəfərə , çobanlıq edir və özünü kar və lal (eşitmə və danişma qabiliyyətı olmayan) birisi kimi göstərir, bu 7 il içində cikak Bəxtiyarı lorların danışıq tərzı, inancları və adət ənənələrını , təmami ilə öyrənir və yetərincə bəxtiyarilərın arasinda etibar qazanır. sonra tarıke dünyalıq adi ila tayfadan kənara çəkilir və üzün bir zaman geçdikdən sonra millətın arasına gəlir və artıq o , kar və lal deyıldı‌, millətə belə deyir ki o artıq din alimi olub və onun dili və qulaği açılıb həmçenin başqa möcüzələridə vardir, o bölgədə yaşiyan millətın bəzisi ilk olaraq inandilar ama Cikak, inanmayanları öz qondarma möcüzələri ilə tam olaraq inandırdı.

#Palkovnik_Cikakın_qondarma_möcüzələrı

1- Cikakın bir çəliyı (əsa) varidi ki onun başında maqnit varidi və ayaqqabilarının arxa tərəfinin altında gizlin dəmir işlətmişdi, və çəliyı ayaqqabılara sarı aparar kən, ayaqqabılar cütlənirdi

2-Onun çəliyinin içində bir pil(bateriya) və bir elekterik mədarı varidi, bunu əvam millət bilmirdi və Cikak deyirdi bu çəlik vasitəsi ilə ,kimin halaldan doğulma və kimin bic(haramdan doğulma) olduğu bəlli edir , hər hansı şəxsiyətin nufuzun aradan qaldırmaq və millətın içində xarab etmək istəyırdı , çəliyi onun bədəninə vurar kən elektirik mədarını, ki balaca və gözə görünməz bir dükmə ilə kontrol olunurdu, açib və o adama şok verirdı və o insan elektirik şokun təsirindən reaksiya göstərməq həman, Cikak deyirdi ki bu şəxs bic dən törəmədir və artıq o şəxsiyyət millətın içində etiksizlənirdi, və daha heç kəs ona qarşı çixmaqa, cəsarət etmirdi, çün qorxurdu ki , Cikak ona bicliq damqası vursun.

3- Özünə odda yanmaz materiyaldan saqqal düzəltmişdir və hər kəsin yaninda deyirdi , yalan söyləsəm saqqalım yanacaq, ama o saqqal heçvaxt odla yanmadı.!
Bir məclisdə o elan etdi ki Həzrəti Əli nı yuxuda görüb və İmam Əli , ona deyib ki, kim müsəlmandir və həzrətı Muhəmməd və həzrətı Əli yə inanırsa , gərək izin verməsin ki iran dövlətı nefti(petrolu) milli sərmayə elan etsin, və bu neft şeytan bəlasıdır və onu ingilslərə verməliyıq, o iclasda bütün din alimləri və ağ saqqallar və tayfa başçıları varidi, çoxları dedi ki Cikak yalan deyir, amma Cikak onları yalançılığa məhküm etdi və dedi ki , kim yalançıdırsa saqqalı odla yanacaq, və kibriti yandırıb saqqalının altına tutdu, saqqal yanmadi, və hər kəs susaraq inandi, Cikak bununla kifayətlənmədı və dedi ki İmam Əli ona deyib, ola bilər sənə inanmasinlar , sən onda kürəyivin sağ tərəfin göstər, mənim əlimin izi onlara subut olacaq, bu işi gördü və artıq hər kəs Cikakın hər sözünə inanirdi, Cikak iclasdan öncə heç kəs bilmədən bir qalın gün işiqin keçirmiyən kağazın(karton) üzərində əl forması çəkıb, və kəsmişdir və kürəyinin sağ tərəfı üzərinə qoyub, günün altinda dayanmişdi, günün istisi kürəyını yandırmışdı və əl forması olan yer yanmamış qalmışdır, əlin yerinı bu şəkildə yaradmişdir, bu hilələrinin sayəsində Cikak üczü bir pul və məxaric qarşılığında İranın neftini(petrol) on illər boyu, Biritaniya dövlətinə verilməsini təmin etdi.

4- yanmayan Əmmamə (mollalar başlarına bağlayan parça); Cikak artıq İmam hüseyin mərsiyəsi deyirdi və ən böyük din alimi olmuşdu, bir məclisdə mərsiyə diyər kən, sankı kədərin şiddətındən əmmaməsini məclisdəki od tabağına atır əmmamə yanmir və bunu möcüzə olaraq və özünün seyid olmaqına sənəd kimi göstərir, və artıq hami ona seyid Cikak deyirdilər.

Və….
Cikak bundan qabağ ki 2 başqa məmuriyət (görəv) və bu işlərin sayəsində çoxlu Qaşqay Türkünü qətlı am etdirdi və Qacarların hakimiyetının yixlması və İranı Türk dövlətindən Fars dövlətınə çevirlməsində əsas rolu varidi.

Nasir Xan Qəşqayı (Qaşqayı Türklərinin ulu xani) ilə , öndərimiz ATA TÜRKə silahli qoşunlar göndərməsinə görə çox düşmanlıq etdi və muharibələr qurdu ama Nasir xanın başçiliqi ilə Qaşqay Türklərı çoxlu şehid verərərk, bu savaşlardan qalib çixdilar ,və digər ziyanı qaşqayılərın məcbüri köcü və 100 ilə yaxın ,İranin neftin ( petrolun) mənimsəyərəq Birtaniyaya verilməsinin əsas amili idir.

Bunda artirmaliyam ki Birtaniyanın nifrərtı Qaşqayı Türklərınə sonsuzdur, səbəbi də budur ki qaşqayı Türklərı Birtanıyanın dəniz quvvələrinı kəngər körfəzində (indiki qondarma fars körfəzı) Rəis əli dilvarı adlı igidin başçiliğı ilə tam darma dağan etmişdirlər və bütün döyüşlərdə Qaşqayılərə yenilmişdirlər, Qaşqayı Türklərını zəfərdən zəfərə aparan tək amil birliklərı və öz xanlarına inanib və onun əmrində olmaqları idi, ki bu birlik və bu zəfəri onlardan, İnglisin iranda ki başqa casusu yəni iranin islamı inqalabinin lideri kimi taninan ayətollah Xumeyni adlanan şəxs , Nasir xan qaşqayının oğlu və onun varisi olan, Xosrov xan qəşqayını ki o vaxt Qaşqayı türklərinin xanı və milli məclisdə millət vəkili idi, və iranın fars ölkəsinə dönməsinə razılıq vermirdi, din hilələri ilə edam etməsi ilə aldi. (Bu idiaya ait bütün sənədlər sonrakı yazıda siz sayın oxuyanların nəzərinə çatdırılacaq)

Sizcə bu gün islamdan qullanaraq haralarda bizim sərmayəmizi yemək və Türklərı qırmaq ila məşquldular ??? Bu olaylar indi doğu və batı Türkmanelidə daha aydın oynanilir.

Oyan və özüvə dön ey Türk!

Sonda vətən sevərliyin bir nimumesi haqda yazmaq istəyirəm; Ulu öndərimiz ATA TÜRK , Türkiyəmizi düşmənlərdən qurtamağ savaşı aparar kən, Nasir Xan Qaşqayı, çoxlu Qaşqayı döyüşcusu (1000dən çox) və qızıl ,ATA TÜRKƏ yardim etmək niyyəti ilə göndərir və Qaşqayılər iki cəbhədi biri iranda farslar və ingilislərə qarşı və digərı Türkiyədə ATA TÜRKün başçılıqı ila , qardaşlari ila çiyin çiyinə döyüşürlər, Türkiyədə zəfər qazanilandan sonra , ATA TÜRK , Nasir Xana təşəkkür ünvanliyib deyir, Xan İngilis və Fars işkəncələrindən qurtulmaq üçün, elivi gətirib Türkiyədə yaşiya bilərsiz, bu zəfəri biz birlikdə qazandıq, Nasir Xan cəvabda yazır, sağ ol paşam, ama elimi gətirsəmdə torpağımı gətirə bilmərəm, bizdə Türkük torpağ verməriq, düşmənə…!

Müellif: Atilla PanTürk

About admin

Check Also

image-52

Türkmənistandan faktlar

Share this on WhatsAppBu türk ölkəsində insanlar yüksək tonla danışmırlar, Valideynlərə və yaşlılara hörmət edirlər, Duz-çörəyi müqəddəs …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *