Home / Bilirsinizmi? / Gizli Tarix Küt’ ü , kürd edən gizlin əllər!!!
_20180202_071112

Gizli Tarix Küt’ ü , kürd edən gizlin əllər!!!

“Kürd” sözünün mənası hər zaman jeo-siyasi məqsədlərə görə qızlı
saxlanılıbdır və demək olar çox vaxt bu sözün mənasının qızlədılməsı
Avrupa ölkələrı tərəfindən qəsdən olub.
Demək olar ki bu gün bütün tarix və dil alimləri “Kürd” sözünü köçəri
yaşayan tayfalar anlaminda olmağına həm fikirdirlər və deyirlər bu söz
özəl bir tayfaya adiyatı yoxdur.
Demək olar bu sözü sizində çoxunuz bilirsiniz amma bir soru yaranır ki
bu gün ki “Kürd” dediyimiz tayfa ki İran, Türkiyə, İraq və Suriyada
dağınıq formada yaşayırlar hardan gəliblər və bunların Tarixi kökən
yurdlari haradır? Marağlı və ilginc olan mövzü budur ki bu günə qədər
Tarixçilərin çoxu kimsələrin sifarişi olaraq bu mövzünün
aydınlaşmasından yan keçiblər.
Əgər kürd mediyalarına baxsanız qulaqlarınız sənədsiz və mənbəsiz
sözlərdən başqa heç nə eşitmiyəcək, ki bir sıra uydurma nağıllarla
istəyirlər özlərini bu bölgədə yerli əhali kimi göstərsinliər.
Ərbildən tutmuş Vana qədər və Azərbaycandan Elama”İran” qədər
bölgəni, öz uydurma və gülünc nağılları ila mənimsəməqə çalışırlar.
Kürdlər elə davranırlar ki güya bilmirlər keçmişdə bu saydığımız
bölgələr bu gün ki kimi başqa başqa impiraturluqlar və ya dövlətlərə aid
torpaqlar olublar və hətta əgər biz kürdlərin bu bölgədə yerli millət
olmalarinin yalanini, gerçək kimi qəbul etsəkdə, kürdlər edə bilməzdirlər
o zamanda bu gün ki kimi 4 bölgəyə hakim olsunlar.Dərhal ki heç bir
senəd və tarixi mənbə bu iddaya əsasən ki kürdlər bu 4 ölkənın yerlı
əhaliləridirlər mövcüd deyil.

Bəzi Avrupa ölkələri bu 4 ölkədə əmniyət və sakitliyi pozmaqa görə və
Anarşısm ideolojiyasını gücləndirmək üçün kürd Nasionalismini
gücləndirirlər və kürdlərdən qullanaraq yeni bir ölkə yaratmaq xuliyasi
ila öz mənfətlərinin naminə yaxın şərqın “Orta doğu” sakitliyini
pozsunlar.
Biz bu bölgənin yerli əhalisi olaraq əgər, tarixı yaxşı bilməsək, ola bilər
ki bu uyudurma sözlərə inanaraq yalnış qəzavət edək.
Biz bu məqalədə subut edəcəyik ki kürdlər Hindistandan və Pakistanın
Hindistanla qonşü olduğu bölgələrindən gəlmə Çingene ve ya həman
qaraçı tayfalardirlar ki İrandan keçərək bütün bölgəyə yayılıblar.

_20180202_070444
Bu məsələyə görə ilk qaraçıları tanımaqımız gərəkir və sonra kürdlərlə
qaraçıları muqaiyəsə edib tutuşdurmaqımız gərəkəcək.
1- Qaraçılar sayları çox olan tayfalardirlar ki Hindistan da və Pakistanin
bəzi bölgələrində köçərı olaraq yaşayirlar. Fars dilində köçəri
yaşayanlara “Kord” deyilir
2- Kürdlərın dili sanksrit dillər grupuna daxildir ki, irand köçəri
yaşadıqları üçün, bölgədəki millətlərin dillərindən çoxlu söz kürdlərin
dilinə daxil olub, və bu üzdən kürdlərin vahid dili yoxdur və dilləriHind-Fars dillər grupuna daxildir. Sanksrit, Pəştun, Bəngali Fars Ordu
və Kürd dilinin bənzərlığı inkar edilməzdir, hətta onlarin sifət
gürülüşünün bənzərlığı belə inkar edilməzdir.
3- Qaraçıların və kürdlərin geyimləri demək olar eyni formadadir və
hətta kürdlərın başlarına bağladıklari dəsmal qaraçıların başlarına
bağladığı dəsmala bənzəyir.

_20180202_071112
4- Qaraçı ya Cingene tayfalarının qeydiyatdan keçmiş adları eynən
kürdlərin tayfalarının adidir:
Qaraçı tayfaraının adları : kililayi – goroni – soran – xarat – sor – caf –
Ərdəl – kavoli -karaçı – qaderya – xanı – bokan
Kürd tayfalarinin adi : kliyayi – gorãni – sorani – xarat – zor – caf –
ərdəlan – kavyanı – kormançi – qaderi – xani – bokanXuzistan ərəbləri, qaraçılara “küt” deyirlər Azərbaycanda özəlliklə
Güney Azərbaycanda kürdlərə “küt” deyilir. Pakistanin doğusu və
Hindistanin batısınında “küt” adli bir bölgə var və çoxlu kənd və şəhərlər
“küt” sonluqu və önluqu ilə vardirlar.

_20180202_071259
Kut, Himachal Pradesh, India
Türk dilində Çingeneleri başqa adla “Qaraçı” səsləyirlər ki bu ad isə
Pakistanin “Karaçı” şəhərindən tutulmadır,Xorasanda yaşayan millət və
özəlliklə Xorasan Türkləri Çingenelerı başqa adla “Kormançi”
səsləyirlər.
Kelila “Gucarat” bölgəsində bir şəhərin adidir ki bu bölgənin əhalisinə
“Kelilayi” deyirlər Kelilali qaraçılarına iranda “keliyayı kürdlər” deyilir
və her iki tayfada eyni dildə yəni Hinf-Fars dilində danişirlar.

_20180202_071503Xarat ” Uttar pradesh” adli bölgədə bir şəhərin adidir.

Xarat tayfası İranın Sənəndəc və Kirmanşah şəhərlərində yaşayırlar və
hələdə özlərinə rəsmi olaraq qaraçı və ya həman çingene deyirlər.
“Tarix-i- Merdux” adli kitabda ki “Merdux kürdistani” adli kürd
tədqiqatçi tərəfindən yazilib “Xaratlari kürd tayfası adlandirib.

_20180202_071733Gördüyünüz kimi kürdlərin özüdə qaraçı tayfalarını kürd adlandirirlar və

əslində onlarin əsil adi “küt” və ya “qaraçı” olub, sadəcə sonradan bu adi
Avrupada oturan siyasətcilər öz maraqları üçün “kürd”ə dəyişiblər ki
həm bu qaraçilarin kökünü gizlətsinlər həmdə Türk milləttinin simbolu
olan “Kurd” ya həman “Boz Kurd” sözünə bənzətmiş olsunlar.
Əslində “küt” sözü Türk dilində “iti olmayan hər şeyə” deyilir və “küt
beyin” sözü ” geri zəkali” anlamini verir, o üzdən Azərbaycanda belə bir
Atalar sözü var ki deyirlər “Ayı qandı kürd qanmadı” və ya gec anlayan
hər kəsə ” kürd” və ya ” küt” deməkdə üstdə ki sənədlərlə yanaşı bu
mövzünün göstərcisidir ki bu qaraçilarin adi “kürd” yox “küt” imiş.
İranin Lorestan bölgəsində “Sor” adli qaraçı tayfa yaşayir ki İraqın
Süleymaniyə bölgəsinin “Zor” adli şəhərində, zor adi ila yaşayan bir
kürd tayfası var ki həm dilləri həm geyim və mədəniyətləri tamami ilə
eynidir.Hindistanin hakimiyəti altinda olan Kəşmir vilayətində ” Gorãn” adli
şəhər var ki oranin əhalisinə “Gorãni” deyirlər .
_20180202_071945
Goran,kashmir, India
Goran qaraçılarının bir qismida İranın batısında yaşayırlar və onlara
“Goran kürdleri” deyilir.
Marağlısı budur ki İranin Yəzd şəhərindəki zərdüştlər öz dillərini
“Gorani” deyirlər, Lorestan bölgəsində Xorrəmabad şəhərindədə bir
qaraçı tayfası var ki öz dillərini “Gorani” adlandirirlar.
Hindistanin Maharashtara vilayətində “Ərdəl” adlı şəhər var ki bu
şəhərın əhalisinə “Ərdəlani” deyirlər.

_20180202_072222Eyni halda “Ərdəl” adlı kürd tayfası İraqın quzeyi və İranın batısında

yaşayirlar ki özlərinə “Ərdəlani” deyirlər həmdə İranın Çahar mahal
vilayətində Ərdəlan adli şəhər var ki oranın əhalisi Hindistandan gəlmə
qaraçilardi.
“Xani” Hindistanin “Himaçal Pradesh” vilayətində olan böyük bir qaraçı
tayfanın adidir ki Pakistanla sərhəd bölgədə yaşayirlar. Bu bölgənin
adamlaina “Ariyayı” deyilir, bir qismidə Pakistanda yaşayir. “Xani
Qaraçıları” İraqın quzeyinə və oradanda Türkiyəyə köç edib
yerləşdirildilər.
“Caf” Hindistanin Böyük tayfalarindandirlar ki Hindistanin quzeyi və
Pakistanin bir qismində yaşayirlar.
“ZT”lərdə elə “Caf” tayfasındandırlar, ki bu qaraçılar ilk quzey iraqa
köçürdülüblər və sonra M.Rza şah pəhləvi dövründə İranin kirmanşah
bölgəsinə köçürdülüblər, ki Türklərə qarşı döyüşsünlər. “ZT”lərə iranda”caf” kürdləri deyirlər eyni halda “zt” adi ila İranın İlam şəhərində
Hindistanli qaraçılar yaşayirlar.
“Bukan” Hindistanin böyük şəhərlərindandir ki “Pəncab” vilayətində
yaşayirlar və bu tayfanin bir qismidə Əfqanistanin güneyində yaşayir.

_20180202_072526
Bukan Khan Wala, Punjab, India
Bukanlar güney Azərbaycanın “Bəy kəndi” şəhərinə köç ediliblər və
orada İngilslərin və Rza şah pəhləvinin dəstəyi ilə Azərbaycan
Türklərinə qarşı soyqırım edərək məskunlaşdirliblar.
Bukan sanksrit edilində “toz torpaq” deməkdir və bu yerin əhalisi bukan
sözünü öz ad və soy adlarında işlədirlər.
Bəzi kürdlər öz qaraçı keçmışlərini gizlətməq üçün və özlərini bu
bölgənin yerlisi göstərmək üçün öz tayfalarinin adini dəyişirlər, və Hindi
formatindan üzaqlaştirirlar.
Məsəl üçün İranin “Soyuq bulaq” Mahabad şəhərində yaşayan bir
“kürd”tayfasi adini “qadria” dan, ki sanksrit dilində qoyun deməkdir
dəyişib və “qaderi” edib.”

qadria” Hindistanin böyük tayfalarindandir və Hindistanin quzeyində

yaşayirlar.
“Soran” Hindistanin orissa vilayətində böyük bir şəhərdir ki oranin
əhalisinə “Sorani” deyirlər.
_20180202_072706
Baxsanız “Sorani qaraçılar” ilk quzey iraqa və sonra Suriyə və İrana
köç ediblər və bu bölgələrdə “soran” adli şəhərlər və kəndlər var ki
sorani qaraçilar və ya həm küt ya indi ki kürdlər orada yaşayirlar.
Diqqət edsəniz kürd tayfalarinin bütün adlari Hindistanin şəhər və
tayfalarindan alinib əgər 1 və ya 2 si belə olsaydi təsaduf demək olardi
ama gördüyünüz kimi bütün kürd tayfalarinin adi hindistanin qaraçı ya
çingene tayfalarinin adi ila eynidir.

_20180202_072957

_20180202_073038Hindistan bayrağı və Küt”Kürd” əskisinin bənzərliyi.

Bu sənədlər və minlərcə başqa sənəd subut edir ki kürdlər
hindistandan gəlmə Çingeneler və ya həman Qaraçılardılar.
küt ya həman kürdlərin ən çox köç etdiyi zamanlardan biri Ş.İ.Xətayi və
S.S.Yavuzun dövründə olub,İngilsilər bu iki Türk şahinin ixtilafindan
yararlanaraq , Hindistanin Qaraçı(çingene)tayfalarını bölgəyə
yerləşdiriblər və sonralar ” DOĞU HİND KOMPANİSİ” adi altinda
kütlərin bölgəyə köçürülməsini hizlandirdilar əlbəttə bu dövrdən öncə
kütləri şahların eyş-nuş məclislərində rəqqasə(dansöz)və ya cinsi qul
kimi qullanmaq üçün sasanilər və içqanlar(İç oğuz dövləti)dövründədə
indi ki iranin mərkəzi bölgələrinə gətirmişdirlər amma saylari çox azidir,
bir sarayda qonaqlara qulluq edəcək və ya cinsi oyuncaq olacaq qədər.
Qacar Türk impiraturluğunün rusiya , fransa və ingilslərlə amansiz
savaşlarindan , elə həmin ingilslər yararlanaraq kütləri bölgədə
yerləştirdilər və Qacar Türk impraturluğu masunlarin əli ilə devriləndən
sonra ,artıq öz qullari Rza şah pəhləvi və Mühəmmədrza Şah Pəhləvi
dövründə daha rahatlıqla və çox sayda kütlər bölgədə yerləştirdilər ki ,ondan sonra Əlcəzirədən gəlmə ermənilərlə birləşərək və İrandaki ingilis
ordusunün yardimi ila , ” Kərkük soyqırımı, Cilovluq soyqırımı, Soyuq
bulaq soyqırımı, Bukan və Xoy soy qırımı, Qorvə və Sinandaş soyqırımı,
Urmiyə – quşçu soyqırmı, Sulduz soyqırımı” və… soyqırımlarını
Azərbaycan Türklərinə qarşi törətdilər, və seyid Cəfər pişivərinin güney
Azərbaycanın İstqilalini elam etdiyi an Azərbaycana qarşı savaş
meydani açdilar ki o gün ki Azərbaycan dövlətinın ordusu tərəfindən
darma dağan edildilər.
Diqqət etsəniz ” Qarabağ savaşinda və bu gün ki Pejak, PKK, Komele,
YPG, PYD” kimi terror gruplarındada ermənilərlə birləşimiş və avrupali
sahiblərinin əmrində olaraq, Türkə xəyanət etməkdə davamlıdırlar.
Ən yaxşısı bu satqın xain şərəfsiz KÜTləri öz yurdlari olan Hindistsana
geri qaytarmaqdir.
Ən yaxşısı bu satqın xain şərəfsiz KÜTləri öz yurdlari olan Hindistsana
geri qaytarmaqdir.
BU GÜNDƏN ” KÜT ” OLARAQ SƏSLƏYƏQ
HİNDLİ QARAÇILARI, KÜRD YOX!!!!

YAZAR : ATİLLA ALPTÜRK

(ATO.AZ G Azərbaycan bürosu)

 

About ato.az

Check Also

87822

Rüstəm Behrudi Kəramət Böyükçölü “tərbiyəsiz” adlandırdı – “Alkaş” sözünə görə…

Share this on WhatsApp Ato.az Moderator.az-a istinaden  xəbər verir ki, görkəmli şair, ünlü söz adamı …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *