Home / ATO Tarix Odası / Turan İran savaşı
200px-Samurai

Turan İran savaşı

Yer                  :Mezopotomya,Anadolu Akdeniz bölgesi-Kafkasya dağlık alanları

Taraflar            :Pers imparatorluğu Babil merkezli yönetimi
Turan İmparatorluğu Ötüken merkezli Türk Yönetimi

Irklar                :Mezopotom Samiyen Marduki ırk Persler
Orta Asya ve Kafkasya Yasefiyan Irk Türkler.

Irki yaşantı
karekteristiliği     :Persler sanatçı – tiyatrocu – Fuhuş ve Büyücülük ve Potansiyel sapkınlık
Tuaranlılar Savaşçılık bilgelik Tek Tanrı yumuşlu akıncılık ve yayılmacılık
Dinleri               :Persler Bin Tanrılı putperestlik,mecusilik,paganilik,Mardukiyan Tanrı Annu Karanlık yolu dini.(Ato.az)
Türkler Tek Tanrılı Güneş kültü Işığın yolu dini.

İmparatorlar       :Pers imparatoru 1.Darius Perslerce Kral Zal
Turan imparatoru İş-dara han

Ordu komutanları :Pers ordusu baş komutanı  2.Darius Zal oğlu Rüstem
Turan ordusu baş komutanı Prens Alper Tunga

Savaş sebebi      :Prens Alpertulga’nın Mezopotomya krallıklarına hiç sebep yokken saldırıları  .
(AHHHH! Huu ra da !!!! Ulu atam Alpar Tunga Uraltu oğlun yolundadır.)

Müttefikler:
-Pers komutasında;  -Hindistan-Pakistan-Afganlılar-Iraklılar-Suriyeliler-Amorlar- Hivler-Kıldaniler-Filistliler-Medyalı k.rtler ve tüm mezopotom halkları.Sayı 16.000 kişi

-Turan komutasında; Turan Türkleri 3000 kişi

Özel Birlikleri :

Pers:  Ölümsüzler alayı 666 kişi.

Turanın seçkinler birliği Prens yarenleri Alparat’lar bölüğü.Alpertulga dahil 313 kişi.

Alper Tunga Mezopotom topraklarına saldırması ile başlayan kırk yıl boyunca süren bu savaşda yüzbinlerce kişilik pers ordusuna karşı sayısız yenilgiler yaşatmış ama sonucunda Alper Tunga’nın tüm Turan ordusunun başlangıçta savaşa iştirak etmemesi yüzünden bu kadar fazla ulusa karşı dayanamaması ve ateş vadisinde Alparat’ları ile birlikte girdiği son çarpışmadan kısa süre sonra ihbarcı bir k.rt medyalısı tarafından ihbar edilmesi ile Tanrı’ya yakardığı bir mağarada kahpece öldürülmesi ile sonuçlanmıştır.

Savaşın sonucu :
Savaş Turanlıların yenilerek büyük İskit imparatorluğunun yıkılması ile sonuçlanmışsada.
Bu direniş Anadolu’da yaşayan gerek Yunan gerek Turak soylu Türk klanlıklarına cesaret vermiş ve Pers Anadolu istilasına karşı birleşerek Perslerin Anadolu’dan kovulmasına neden olmuştur.

Atam Alpar sen büyük savaşçıydın
Sen büyük bir Türktün.
Sen ulu bir Kurttun.
Kısa İskit palanla 60 avuçluk mızrağınla amansız bir savaşçıydın
Çocukluğum senin kahramanlıklarını mücadeleni senin kavganı dinlemekle geçti.
Cesaretin bütün uluslara bile cesaret verdi.
Ruhu senin Alparatların gibi olanlar benim Alparatlarım olsun.
Tanrı dağına selam İşdara Han’ın yiğit oğlu Kral Alpar’a selam olsun
İşim bitince yanına gelicem Atam.
Orada çeliğin disiplininden konuşacak Cennet kımızları içicez ve Tanrı dağının doruklarında Tanrı ve Tüm Aşina soylularla gerçek bir Türk gibi söyleşeceğiz.
IŞIK  kılıçlarımızda, yiğit bedenlerimizde, terli alınlarımızda kuvvetli pençelerimizde güzel ve erkek yüzlerimizde, Tanrısal ruhlarımızda şavklasın AUUUUUU…
Türk Tengri Kut versin.
Ato.az

Z.Göytürk

About ato.az

Check Also

300px-Turkic_language_map-present_range

Rusiyada türk dövlətləri

Share this on WhatsApp XIII əsrin 40-cı illərində Şərqi Avropada  Qızıl Ordu dövləti yarandı. Qızıl  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *