Home / Türkün Tarixi (page 2)

Türkün Tarixi

Mahmud Kaşğari

download

Deyirlər ki, dahilər Yer üzünə səmadan göndərilir, hər birinin böyük Tanrı tərəfindən müəyyənləşdirilmiş fövqəladə vəzifələri olur. Onlar bəşəriyyətin mədəni-tarixi inkişafına istiqamətləndirilmiş ali əməllərin carçılarına çevrilirlər, cismən yox olsalar da, mənən əbədiyyətə qovuşurlar. Belə müdrikləri yolunda min bir əziyyətə qatlaşdıqları xoş əməlləri yaşadır. Türk elm dünyasının şəxsiyyəti həmişə yüksək tutulan həmişəyaşar …

Read More »

Həştərxan, Sibir və Krım xanlıqları

image-7

HƏŞTƏRXAN XANLIĞI (1466-1556) XV əsrin ortalarında Qazan xanlığı ilə eyni vaxtda Volqa çayının aşağı axarında mərkəzi Həştərxan şəhəri olan Həştərxan xanlığı yarandı. Xanlığın əsasını Kiçik Məhəmmədin nəvəsi Qasım xan qoymuşdu. Onun ərazisi Aşağı Volqa sahillərindən Şimali Qafqaza qədər olan ərazini əhatə edirdi. Xanlıq bir əsrə qədər müstəqil olmuş, sonra isə …

Read More »

Avar İmparatorluğu

_20180313_233302

Kuruluş Tarihi: 565 Yıkılış Tarihi: 835 Kurucusu: Bayan Kağan Başkenti: Segedin Dili: Avarca Devlet Başkanı: Kağan Avarlar, Orta Avrupa’da, Frank krallığı ile Bizans imparatorluğu arasında, eski Hun, Sabar kalıntıları ve Ogur (Bulgar)’lar gibi Türk kitlelerinin desteği ile kudretli bir devlet kurarak, çeşitli Germen ve özellikle kalabalık îslav kabilelerini hakimiyetleri altına …

Read More »

“Dədə Qorqud yurdu – Naxçıvan” tarixi-coğrafi və etnoqrafik atlas”ı işıq üzü görüb

15179885961132215692_1000x669

AMEA Naxçıvan Bölməsinin bir qrup əməkdaşının bir neçə ildən bəri davam edən axtarışlarının və tədqiqatlarının nəticəsi olaraq “Dədə Qorqud yurdu – Naxçıvan” tarixi-coğrafi və etnoqrafik atlas”ı kitabı Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyində yüksək poliqrafik dizaynda çapdan çıxıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondunun Himayəçilik Şurasının …

Read More »

Hazar İmparatorluğu

_20180313_065907

Kuruluş Tarihi: 630 Yıkılış Tarihi: 965 Kurucusu: Hazar Kağan Başkenti: Semender, İtil Dili: Göktürkçe Devlet Başkanı: Kağan Hazarlar, İdil kıyıları ve Kırım yarımadası arasında imparatorluk kuran bir Türk boyudur (468-965). Hazarların, Batı Hun Devleti’nin yıkıntıları üzerinde devlet kurdukları (468), Göktürk İmparatorluğu’nun batı kolu olarak gelişme gösterdikleri, Göktürkler ile eş kaynaktan …

Read More »

Adi əsgər paltarı ilə almanları fransız zülmündən qurtaran SULTAN – Tarixi fakt və məktublar

46315

Növbəti məktubumuz almanların Osmanlı Sultanı I Əbdülhəmiddən fransızlardan qorunmaq üçün hərbi kömək istəməsi barədədir. Burada bir nüansı xüsusi olaraq qeyd etmədən keçə bilmədim. Görəsən, qondarma “erməni soyqırımı”nı ölkələrində müzakirəyə çıxaran almanların babalarının Osmanlı Sultanına: “Siz dünyaya ədalət dağıdan bir imperatorluğun sultanısınız” deyə yazdığı bu məktubdan xəbərləri varmı? Qəribədir, ədalətindən mədəd …

Read More »

Karahanlılar Devleti

_20180309_212820

Kuruluş Tarihi: 840 Yıkılış Tarihi: 1041 Kurucusu: Bilge Kül Kadir Han Başkenti: Kaşgar Dili: Türkçe, Arapça Devlet Başkanı: Han Karahanlılar, daha önceki Türk devletlerinden farklı olarak, hükümdarların ve halkının çoğunluğunun Müslümanlığı seçtiği ilk Türk devletidir. Bu sebeple Türk tarihi içerisinde Karahanlıların özel bir yeri ve önemi vardır. Hâkaniye ve İlig-Hanlar …

Read More »

Büyük Selçuklu Devleti

_20180308_085336

Kuruluş Tarihi: 1037 Yıkılış Tarihi: 1157 Kurucusu: Selçuk Bey (İlk Hükümdarı Tuğrul Bey) Başkenti: Nişabur, Rey, İsfahan Dili: Farsça Devlet Başkanı: Sultan Kuruluşu Selçuklular, Türk-İslam devletlerinin en büyüklerindendir. Oğuzların Üçoklar kolunun, Kınık boyuna mensupturlar. Onuncu yüzyılın sonu ile on birinci yüzyılın başlarında İslam’ı kabul ettiler. Selçuklular; Çin’den, Batı Anadolu dahil …

Read More »

4000 ermənini diri-diri basdıran komandan-Əmir Teymur.. Video

image-158

Anadolu səfərində, Sivasın mühasirəsi zamanı, şəhər ağsaqqalları Teymurun qarşısına çıxaraq rəhm diləyirlər və qardaş qanının tökülməməsini xahiş edirlər. Teymur şəhərdə qan tökməyəcəyinə söz verir və şəhərə daxil olur. Əsgərləri qarətlə məşğul olarkən ermənilərin hücumuna məruz qalır və bir neçə əsgəri öldürülür. Qəzəblənən Teymur, bütün erməniləri bağlatdırır və diri-diri torpağa basdırır, …

Read More »

Harezmşahlar Devleti

_20180307_181928

Kuruluş Tarihi: 1097 Yıkılış Tarihi: 1231 Kurucusu: Anuş Tegin Başkenti: Gürgenç Dili: Farsça Devlet Başkanı: Han XI. yüzyılın sonlarında Harezm’de kurulan ve 1231’da yıkılan Türk imparatorluğu. Harezmşahlar soyunun kurucusu Anuş Tegin, Garca adlı bir Türk kölesidir. Garca, Büyük Selçuklu emîrlerinden Bilgi Tegin tarafından, Gürcistan’dan satın alınarak saray hizmetine verildi. Kısa …

Read More »